Forgikk på Bjørn Thorbjørnsen’s Galleri på Paleet, Karl Johans Gate 37. Her er bildene som ikke ble del av «the final cut», resterende finnes på Stella Pictures sin bildeserver.