Bilder fra dag 1, med oppstart på Råkk & Råll/Oslo, og deretter klesprøving hos Ellos på Mastemyr før ankomst på Storefjell.

Frøken Norge 2011