I den andre semi-finalen i Idol gikk Astrid Smeplass og Steffen Jakobsen videre.