En brann brøt ut i Huldreveien 49 på Borgen/Asker like rundt kl 22:30. Store mannskaper fra Asker og Bærum brannstasjon rykket ut.

En kvinne ble kjørt til Bærum sykehus med røykskader, beboere i naboleiligheter ble evakuert, og brannen var slukket 20 min etter at den ble rapportert.