Bilder fra visningen på Din Bryllupsmesse, Grand Hotel, Oslo kan finne på følgende link:
Bilder fra: Din bryllupsmesse 2012 (link).